24 Eylül 2012 Pazartesi

Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

 K A R A  T O P R A K

Ekim ayı kapımızda. Kimimiz bahçemizi şenlendirmek; kimimiz tarlamıza meyve sebze dikmek; tarıma orasından burasından bulaşmak istiyoruz veya balkonum cıvıl cıvıl olsun istiyoruz. Bu isteklerimizin gerçekleşebilmesi için bize en başta ne lazım? Ona bakmalıyız, elbette TOPRAK. Sadık Yarimiz..
Toprak nedir? diye sorduğum zaman; ''üzerinde bitki yetişen her şeye zemin oluşturan, doğal maddeye'' denildiğini duyar gibi oluyorum. Tarımsal açıdan ise, kayalar ve organik maddeler içeren bir materyal, toprak. Bitkilerin gelişmesi için doğal ortamdır ve sürekli değişim halindedir toprak. Oluşumunda iklim, organizmalar ve zamanın etkisi büyüktür. Toprak içeriğine baktığımız zaman 1santimetre küp tarım toprağı 200-1.000 yılda oluşurken(dikkat kaç yıl?), kayalar parçalanır; ana materyale dönüşür; ana materyal parçalanır toprak oluşur. Bu esnada pek çok fiziksel, kimyasal, biyolojik olaylar meydana gelir. Bu parçalanma ve ayrışma sonucunda kayalar gitgide daha küçük parçalara bölünür. Bir miktar toprak incelendiğinde hacimsel olarak yaklaşık ½ si katı maddeden; diğer ½ si boşluktan oluşur. Boşluklara hava ve sudan oluşmaktadır. Katı maddeler kayalar, taşlar, mineral maddeler tarafından oluşur.  
Toprağın Organik Maddeleri, bitkisel ve hayvansal kalıntılardan oluşur. Toprağa esmer rengini veren bu Humus'tur. Toprağın içerisinde su ile dolu olmayan gözeneklerde hava bulunur. Aşırı sulama ise toprağın içerisindeki havayı azaltır. Toprak havası atmosfer havasının devamıdır ve aralarında sürekli bir değişim vardır. Bitki kökleri oksijeni kullanıp karbondioksit bırakır. Bu sebeple de toprak havasında 15 kat fazla bulunduğu için toprağın sık sık havalandırılması yani bellenmesi gerekir.
 
Kazma İle Dövmeyince Kıt Verdi,
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
 
Kara toprak bize neler vermedi ki? ..dinleyelim Aşık Veysel'i ve sözlerini de anlamaya çalışmalıyız..
Özellikle killi topraklarda yeterli havalanma sağlanamaz ve topraktaki hava oranı düşer. Hava kapasitesini arttırmak amacı ile toprağa organik madde yani hayvan gübresi, bitki artıkları, torf, perlit ve kum karıştırmak gerekir.
Toprak havasının en önemli bileşenleri Azot(N), Oksijen, Karbondioksittir. Ayrıca şimşek çakınca, havadaki Azot toprağa bağlanır ve yeşil bitkiler de Azot olarak toprağa geri döner. Yağmurlar ve sulama suyu topraktaki su ihtiyacını karşılar. Toprak canlıdır, içinde hayat vardır. İçindeki canlılar bitkisel ve hayvansaldır. Gözle görülmeyen bakteriler ve solucanlar da vardır. Toprak oluşumuna etki eden faktörler ise şunlardır.    
 
     1) Anakaya yani mineraller, organik maddeler.
2) İklim yani yağışlar, sıcaklık ve rüzgarlar.
3) Organizmalar yani bitkiler ve hayvanlar.
   4) Topoğrafya yani yükseklik, eğilim, yöndür.

Toprağın içinde pek çok kimyasal olay vardır. Bunlar: Oksidasyon, Rediksüyon, Hidrosyan, Dehidrasyon, Hidroliz, Çözülme, Karbonatlaşma ve Tuzlulaşma gibi olaylardır. Kayaların parçalanması sırasında, toprakta belli katmanlar oluşur. Toprağın en üstüne organik maddeler biriktikçe, toprağın renginde koyuluk oluşur. Katmanlar, belirginliğini arttırır. Toprak Profili, toprağın dikine kesididir. Bu katmanların her biri harflerle simgelenir. Bunlara da horizon denir. En üstten aşağıya doğru Horizonlar:
O: Organik maddelerce zengin bir katmandır. 5-10 cm. Kadardır.
A: Mineral ve organik maddelerce zengin, koyu renkli katmandır. Biyolojik faaliyetleri fazladır. 40 cm olması idealdir. Bu aynı zamanda bel derinliğidir.
B: Yukarıdan yıkanan maddelerin biriktiği yerdir.
C: Ana malzemenin parçalanmış vaziyette bulunduğu horizondur.
R: Rock yani anakayadır.
Bir de sizlere ideal toprağın özelliklerinden bahsedeceğim. İdeal toprak öncelikle, yağmur veya sulama suyunun içine girmesine izin verecek oranda gözenekli olmalıdır. Gözeneklerin aşırı büyük olması, su ve besin kaybına sebep olabilir. Ayrıca taban direnajı iyi olmalıdır. Bitki köklerinde su birikmemelidir. Bir de yeterli miktarda oksijen içermelidir. Bu gerek bahçenizdeki toprak ve gerekse saksınızdaki toprak için geçerli kurallardır. Toprağın karmaşık yapısı içinde, hava, su ve katı maddelerin uygun oranlarda olması idealdir. Toprak genel olarak yağmur suyunu içine girmesine izin vermeli ancak gözenekler de fazla büyük olup su, besin maddelerinin akıp gitmesine de izin vermemelidir; çünkü taban suyu yükselirse bitki kökleri boğularak, gelişemez zira yeterli hava alamamıştır. Kil taneleri ise, çok küçük olduğu için bir araya geldiklerinde yapışırlar. Toprağın içindeki farklı tane büyüklükleri belirli oranlarda olmalıdır. Geniş bahçelerde toprağın bünyesini değiştirmek zordur. Küçük alanlarda ise, ilaveler yapabiliriz. Kum katarak, perlit katarak, hayvan gübresi katarak toprak, ekilebilir verimli hale getirilebilir. Genel olarak kumlu toprakların havalanması iyidir. İyi işlenebilirler ancak yıkanmadan dolayı besin maddeleri fazla olamaz; toprağa organik madde karıştırmak uygun olur.
Toprağınızın analizini yaptırarak ona göre bitki yetiştirmemiz en baştan doğru bir karar olacaktır. Toprak Analizi yapan bazı kamu ve özel kurumlarına birkaç örnek vermek isterim.
İstanbul il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı İl Müdürlüğü, D:307-309 Bağdat Caddesi,Caddebostan
Kadıköy,İstanbul
Toprak ve su analizleri ayrıca, Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüklerinde mevcut Toprak Laboratuvarlarında yaptırılabilir.
http://www.simcag.com/site/
http://www.tdag-ticbor.org.tr/tr/toprak_lab
Toprak Analizleri kamu veya özel pek çok yerde yaptırılabilir; ancak detaylıca nasıl örnek alacağınızı öğrenmeniz gerekmektedir. Toprağın neresinden, hangi derinlikten ve ne şekilde örnek toprak alınmalı ki doğru test edilebilsin, değil mi?
 
Kolay gelsin, Ekim ayı geliyor; elinizi çabuk tutunuz..Toprağınızı analize gönderiniz..

Şimdi ''Karatoprak'' ı bir de Fazıl Say'ın müthiş yorumundan dinleyelim..

Bu muhteşem sözler toprağa ne yaparsak; ne olur ? onu anlatıyor. Yani adeta tek başına toprak bilgisi içeriyor. Çocukluğumdan beri en sevdiğim dizeler..

Kara Toprak

Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır
Beyhude Dolandım Boşa Yoruldum
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Nice Güzellere Bağlandım Kaldım
Ne Bir Vefa Gördüm Ne Faydalandım
Her Türlü İsteğim Topraktan Aldım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Koyun Verdi Kuzu Verdi Süt Verdi
Yemek Verdi Ekmek Verdi Et Verdi
Kazma İle Dövmeyince Kıt Verdi
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Ademden Bu Deme Neslim Getirdi
Bana Türlü Türlü Meyva Yetirdi
Her Gün Beni Tepesinde Götürdü
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Karnın Yardım Kazma İle Bel İle
Yüzün Yırttım Tırnak İle El İle
Yine Beni Karşıladı Gül İle
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

İşkence Yaptıkça Bana Gülerdi
Bunda Yalan Yoktur Herkesler Gördü
Bir Çekirdek Verdim Dört Bostan Verdi
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Havaya Bakarsam Hava Alırım
Toprağa Bakarsam Dua Alırım
Topraktan Ayrılsam Nerde Kalırım
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Dileğin Varsa İste Allah'tan
Almak İçin Uzak Gitme Topraktan
Cömertlik Toprağa Verilmiş Haktan
Benim Sadik Yarim Kara Topraktır

Hakikat Ararsan Açık Bir Nokta
Allah Kula Yakın Kul Da Allah'a
Hakkın Gizli Hazinesi Kara Toprakta
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Bütün Kusurlarımı Toprak Gizliyor
Merhem Çalıp Yaralarım Düzlüyor
Kolun Açmış Yollarımı Gözlüyor
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Her Kim Ki Olursa Bu Sırra Mazhar
Dünyaya Bırakır Ölmez Bir Eser
Gün Gelir Veysel'in Bağrına Basar
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Toprağınıza sarılın;  sizin, bizim, hepimizin tek dostu toprağımızdır.

Beykoz Hobi Bahçesi,
http://beykoz.bel.tr/icerik/122/371/beykoz-belediyesi-hobi-bahcesi.aspx
Hiç yorum yok: